Your SEO optimized title

Ense Kalınlığı Ölçümü

Ense Kalınlığı Ölçümü

ense kalınlığı ölçümü
Ense Kalınlığı Ölçümü

Ense kalınlığı ölçümü erken gebelikte önemlidir. Gebelikte  11- 14. gebelik haftasındaki taramaya erken gebelik taraması denir. Bu dönemde anne karnındaki bebeklerde kromozomal anormallik ya da sendrom bulunup bulunmadığının tespiti için risk değerlendirmesi yapılır. 11-14. haftalar arasında yapılan ultrason ile ense kalınlığı ölçümü yapılır. Ardından anneden kan alınır, kanda iki adet önemli hormon düzeyine bakılır.  Gebenin yaşı, daha önce anomalili bebek doğurup doğurmamış olması gibi kişisel özellikleri, kan testinde çıkan sonuçlar ortak olarak bir bilgisayar programına yüklenir, risk hesabı çıkarılır. Buna ikili test denir.

Ense Kalınlığı Ölçümü Kesin sonuç değildir. Ancak risk analizidir.

Yıllar içinde yapılan çalışmalarda ense ödeminin sıklıkla Down sendromunda ve özellikle 11-14. haftalarda arttığı görülmüştür.  Bu sebeple erken gebelik taraması diye tanımlanan bir tarama yöntemi rutinde uygulamaya başlanmıştır. Bu ölçüm işlemi için hekimler özel bir eğitim almak zorundadır.  Bebek uygun pozisyonda görüntülenmeli ve ayrıntıları net olarak gösterebilecek hassas ultrason cihazları olmalıdır.  İşlem genellikle transabdominal yani karından yapılır. Nadiren, görüntüleme karından mümkün olmadığında ya da bebeğin pozisyonu uygun değilse transvajinal yani alttan görüntüleme yapılabilir.

Ense kalınlığı 2,5 mm ve üzerinde ise Down sendromu riski artar.

Bu gibi durumlarda aileye Koryon Villus Biyopsisi (CVS) önerilir. CVS yapılmazsa ilerleyen dönemde, 16. haftadan sonra Amniyosentez önerilir.

Erken gebelik döneminde ayrıca burun kemiği , triküspit kapak dediğimiz kalp kapakçığı ve duktus venozus denilen yapıdaki akım şekli de değerlendirilir. Burun kemiğinin olmaması, duktus venozusta ters a dalgası bulunması ya da triküspit kapaktaki kaçak Down Sendromu gibi kromozom anormalliklerine işaret edebilir.

Down Sendromu

Gebelikte en sık görülen kromozom anomalisidir. Diğer kromozom anomalilerinde gebelik genellikle düşükle sonlanırken Down Sendromlu bebekler herhangi bir şey yapılmazsa doğarlar ve belli bir yaşa kadar da yaşarlar. Bu nedenle oldukça iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

  • 35 yaşın üstündeki hamilelerde;
  • İlaç ya da toksik madde kullanan anne adaylarında;
  • Ailede konjenital anomalili bebek ya da ırsi geçen hastalık öyküsü olan gebelerde;
  • Zeka geriliği ve anormal gelişim gösteren çocuk öyküsü olan ailelerde

mutlaka ense kalınlığı ölçümü yapılmalı ve genetik danışmana başvurmalıdır.

Ense kalınlığı ölçümü ve randevu için bize ulaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Soru Sor