Your SEO optimized title

Arteriyel Doppler Ultrason

Arteriyel Doppler Ultrason

Arteriyel Doppler Ultrason
Arteriyel Doppler Ultrason

Doppler Ultrasonografi, özellikli ultrason cihazları ile ve konusunda uzman radyologlar tarafından uygulanan bir yöntemdir. Arteriyel Doppler Ultrason ve Venöz Renkli Doppler Ultrason olarak değerlendirmeler yapılabilir. Bu yöntem ile bir damardaki veya bir organdaki kan akımı incelenebilir, kan akımının yönü,damarda daralma olup olmadığı, akan kan miktarı değerlendirilir. Tüm bu değerlendirmeler real time yapılır, yani o anda değerlendirme yapılır, tetkik sonucu hemen elde edilir.

Doppler US ile;

 1. Boyun damarları
 2. Kol ve bacak damarları
 3. Karaciğer damar sistemi
 4. Böbrek damar sistemi
 5. Gebelikte bebeğe ve anneye ait damarlar
 6. Erkeklerde testis damarları
 7. Göz damarları
 8. Vücudun herhangi bir yerinde bulunan kitlelerin damarlanması incelenebilir.

Arteriyel Doppler Ultrason ile;

 1. Boyun Damarları: Özellikle boyunda Arteriyel Doppler önemlidir. Boyun damarları Karotis ve Vertebral arterlerdir. Karotis arterleri ön sistemden beyni beslerken Vertebral arterler arka sistemden beyni besler. Bu damarlarda kireçlenmeler, daralmalar,pıhtılar oluştuğu zaman hastada baş dönmesi, kollarda uyuşma ve/veya inme gelişebilir. Özellikle kalp hastalıkları olan kişilerde boyun damarlarının da Doppler Ultrason ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü kalp damarlarında daralma olan hastaların yüksek olasılıkla boyun damarlarında da daralma vardır.
 2. Kol ve bacak damarları: Kollarda uyuşma nedenlerinden biri de kol damarlarından arterlerde daralma olmasıdır. Bu daralma sıklıkla damarın çıkış yerinde yani boyun seviyesinde olmaktadır. Bu bir sendromdur ve Torasik Outlet Sendromu olarak isimlendirilmiştir. Özellikle kolları yukarı kaldırmak gibi hareketlerde kol atardamarının sıkışması nedeniyle uyuşma meydana gelmektedir. Arteriyel Renkli Doppler Ultrason ile hastaya belirli hareketler yaptırılarak damar içi kan akımı değerlendirilir, TOS olup olmadığına karar verilir. Bunun dışında bacak atar damarlarında bazı nedenlerden dolayı daralmalar olabilir. Bu daralmaların yerleşimi, daralmanın şiddeti yapılacak Arteriyel Renkli Doppler Ultrason ile tespit edilir ve tedavi şekli belirlenir.
 3. Karaciğer damar sistemi: Karaciğere giren damarlar, karaciğerde olan damarlar ve karaciğerden çıkan damarlar olarak bu bölgedeki damarlar üç grupta değerlendirilir. Bazı hastalıklarda karaciğer içindeki kan damarlarında değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklerin hangi grupta olduğuna göre karaciğerdeki hastalığın ne olduğu belirlenir. Bu değerlendirme sırasında Renkli Doppler Ultrason çok değerli bilgiler verir. Bu tetkike Portal Doppler Ultrason denir, arteriyel ve venöz sistem birlikte değerlendirilir.
 4. Böbrek damar sistemi: Böbreğin arteriyel damar sistemi daraldığında vücutta tansiyon yükselmesi şeklinde tepki meydana gelir. Böbrek vücudun en önemli organlarından biridir ve ona gelen kan akımında azalmayı vücut tolere edemez, direkt olarak tansiyonu yükselterek etki eder. Bu nedenle yüksek tansiyon problemi olan hastalarda böbreklerin arteriyel sistemi de incelenir. Bu da Arteriyel Renkli Doppler Ultrason ile yapılmaktadır. Renal Doppler Ultrason olarak tanımlanır.
 5. Gebelikte bebeğe ve anneye ait damarlar: 11-13 hafta ve 18-21 hafta değerlendirmelerinde bebekte Duktus venozus ve Umblikal arter; annede Uterin arterler değerlendirilir. İlerleyen gebelik haftalarında bebeğin gelişiminde gerileme mevcutsa ya da annede tansiyon yüksekliği gelişmişse Arteriyel Renkli Doppler Ultason yapılarak değerlendirme gerekmektedir. Bu işleme Obstetrik Renkli Doppler Ultrason denilir.
 6. Erkeklerde testis damarlarının değerlendirilmesi: Erkeklerde testisler skrotum denilen bir kesenin içinde bulunur. Amaç, testisin vücuttan uzakta olup düşük ısıda kalmasıdır, bu şekilde spermler daha sağlıklı olmaktadır. Testisler skrotum denilen keseye inmez ve kasıkta olursa ya da etrafındaki toplardamarlar genişlerse bu bölgedeki ısı artar, sperm sayısı ve kalitesi bozulabilir. Bu da infertilite nedenlerindendir. Değerlendirme sırasında hasta ıkındırılarak testis etrafındaki damarlarda varis olup olmadığına bakılır. Buna Skrotal Renkli Doppler Ultrason ismi verilmektedir.  Ayrıca infertilite tedavisinde oldukça etkin bir yöntem olan MikroTESE için testis değerlendirmesi Arteriyel Renkli Doppler Ultrason ile yapılır,kanlanma olan alanlar belirtilir ve bu bölgeden alınan materyallerde sperm bulma şansı daha yüksektir. Bu yöntem  Testiküler Haritalama olarak adlandırılır.
 7. Göz damarları: Göz arterlerinin ultrason ile  değerlendirilmesi birçok hastalığın tanısında ek fayda sağlamaktadır.

Arteriyel Doppler yaptırmak için randevu alınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Soru Sor