Your SEO optimized title

down sendromu

Down Sendromu Riski

Down Sendromu Riski karşısında; Down Sendromu riski - Trizomi 21, gebelik boyunca hastanın uykularını kaçıran bir risktir. Ultrason klinik olarak uzun zamandır deneyim ve tecrübelerimizle işlevsel olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Birçok alanda kullanmış olduğumuz ultrason teşhis ve tanılar için oldukça yararlı hale gelmiş bulunmaktadır. Ancak çoğunlukla bebek izlem, ya da gebelik takibinde kullandığımız ultrason cihazlarımızla genel olarak bebeklerin gelişimini, cinsiyetini, büyümesini...
Devamı

Ense Kalınlığı Ölçümü

Ense Kalınlığı Ölçümü Ense kalınlığı ölçümü erken gebelikte önemlidir. Gebelikte  11- 14. gebelik haftasındaki taramaya erken gebelik taraması denir. Bu dönemde anne karnındaki bebeklerde kromozomal anormallik ya da sendrom bulunup bulunmadığının tespiti için risk değerlendirmesi yapılır. 11-14. haftalar arasında yapılan ultrason ile ense kalınlığı ölçümü yapılır. Ardından anneden kan alınır, kanda iki adet önemli hormon düzeyine bakılır.  Gebenin yaşı, daha önce anomalili bebek doğurup doğur...
Devamı
Top